Vállalati felelősségvállalás

Mi, a LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. munkatársai azért dolgozunk, hogy ügyfeleink elvárásait magas színvonalon elégíthessük ki. Tevékenységünk során példamutató színvonalat kívánunk nyújtani, a minőség, a környezetvédelem, a munkahelyi egészségmegőrzés területein.

Termékeink élelmiszer adalék anyagként előállított típusainak egészségügyi biztonsága érdekében Irányítási Rendszerünk tartalmazza a HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) rendszer elemeit, szabályai betartásának és ellenőrzésének módszereit.

Az Integrált Irányítási Rendszer hatékony működtetését, cégünk minőségügyi- és környezeti teljesítményét folyamatosan javítjuk, felülvizsgáljuk, kontroláljuk és értékeljük.

A minőség- és környezettudat kialakítását és erősítését valamint elkötelezettségét a humán erőforrásaink bevonásával, az előirányzatok gyakorlati megvalósítását a munkatársak képességeinek kihasználásával, a fejlesztés folyamatosságát rendszeres képzésekkel és célirányos ösztönzési módszerek alkalmazásával biztosítjuk.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy termékeink előállítása, csomagolása, raktározása, szállítása és felhasználása minimális környezeti terhelést okozzon. Biztosítjuk a környezeti erőforrások megóvását, a talaj-, a víz-, és a levegő szennyezés csökkentését, a termelési veszélyes hulladékaink szakszerű kezelését, üzemeink fajlagos energia-felhasználása optimalizálását és racionalizálását. Keressük a környezetet potenciálisan veszélyeztető balesetek megelőzésének a lehetőségeit, új termékek és technológiák tervezésekor elismerten környezetbarát eljárásokat alkalmazunk.

Kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk beszállítóink, alvállalkozóink körében, elfogadtatjuk, figyelembe vetetjük minőségi- és környezeti alapelveinket, ösztönözzük őket a környezet megóvására, a minőség- és környezettudatos gondolkodásra.

A fent rögzítettek alapján, a LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. valamennyi munkavállalója vallja és kinyilvánítja:

Legfontosabb számunkra a termékeink megbízhatósága, ezért legnagyobb elismerésnek vevőink elégedettségét tekintjük.

„Természetes környezetünk állapotának értéke és a minőség örök”